Beställ Bråka Smartare, licens för enstaka årskurser. 3995 kr per stadium

Om ni önskar beställa Bråka Smartare för alla årskurser, F-9, så får ni bättre pris. Den beställningen görs här.
Licens för årskurs F-6
2 + 7 =