Vi introducerar Bråka Smartare – lektioner i konflikthantering

Bråka Smartare är ett värdegrundmaterial  Det bygger på sju lektioner i samarbete och konflikthantering. Materialet vänder sig i första hand till elever i Åk F-6.

Bråka Smartare innehåller:

  • Bråka Smartare-bok med talmanus för lektionerna och övningarna. Finns som pappersbok eller digitalt nedladdningsbar.
  • Bildspel med pedagogiska bilder.
  • Kort med Konflikthanteringsstilarna.
  • Medlingscentrums känslokort.

Du som pedagog får en fullständig vägledning genom lektionerna så det behövs inga förkunskaper. För den som känner sig tryggare med temat går det enkelt att skräddarsy materialet. Ni jobbar då med relevanta exempel från er egen skola, inkluderar mer interaktiva övningar och arbetar mer processinriktat med de teman där dina klasser behöver extra utveckling.

Information om pris, leveransdetaljer och garanti, klicka på knappen

Titta på prisalternativ och vår garanti

Lektionsteman i Bråka Smartare

1. Känslor

Att veta hur de olika känslorna känns och kunna skilja på̊ när man är till exempel ledsen och arg är en grundläggande emotionell kompetens som tyvärr inte alla barn lär sig. Det kan skapa allvarliga problem och konflikter senare i livet.

Ni får dessutom Medlingscentrums känslokort som en bonus! Använd korten i dialog med elever som har svårt att sätta ord på sina känslor.

2. Konflikthanteringsstilar

Det har visats i studier att det finns fem olika sätt att reagera på konflikt och motsättning. Beroende på situationen och tidigare erfarenheter väljer man (ofta omedvetet) en stil. Problemet är att många begränsar sig till en eller några stilar.

När eleverna ser att det finns olika sätt att reagera på är det lättare att pröva nya stilar och få bättre resultat. Detta ger också elever och vuxna ett gemensamt språk för att prata om hur man ”blev” i en konflikt, för att lära inför framtida situationer.

3. Hur konflikter eskalerar

Konflikttrappan gör eleverna medvetna om vanliga steg i konflikters eskalation. När de förstår vilka beteenden som trappar upp konflikten tänker de till en extra gång innan de agerar.

Vi går även igenom lösningstrappan, så eleverna vet vad de kan göra för att situationen ska bli bättre.

4. Aktivt lyssnande

Att kunna lyssna på varandra är viktigt i alla samarbeten och relationer. Och givetvis när man ska lösa konflikter genom dialog. Vi gör praktiska övningar i aktivt lyssnande där eleverna får en förkroppsligad upplevelse av att verkligen bli lyssnad på. Och hur det känns när mottagaren inte lyssnar.

5. Hitta smarta lösningar 

Samarbete handlar om att kunna ta den andres perspektiv, kunna förstå dennes behov och hitta lösningar som möter bådas behov.

Eleverna får veta att en konflikt är inte en tävling där en vinner och en förlorar. Alla kan vinna!

6. Behov 

Behov och önskemål som inte blir tillgodosedda är grunden till alla konflikter, säger Thomas Jordan på Göteborgs Universitet. På lektionen får eleverna fundera över vilka behov de har. De lär sig hur olika behov ”på insidan” kan orsaka konflikter på utsidan. De får också fundera över hur de kan hjälpa andra och sig själva att få behoven tillgodosedda utan bråk.

7. Konflikter på social media

Var tredje ung har kränkts på nätet det senaste året (Friends). Vi inkluderar vår övergripande strategi för hantering av konflikter på sociala media mellan elever. Det är en strategi med åtgärder på skolnivå, klassnivå och individnivå.

Materialet innehåller bland annat ett värdegrundsarbete om hur pedagogen kan arbeta med klassen för att skapa ett ännu bättre klimat på sociala media.

Vi tror att även du brinner för att bygga världen bästa skola i Sverige. 

Då behöver vi bättre verktyg än fler regler, fler policys, fler rapporter och inspektioner.

Vi behöver på riktigt involvera eleverna och omtänksamt ge dem tillbaka förtroendet att hantera sina konflikter och motsättningar.

Vi tycker att eleverna förtjänar att få de bästa verktygen för samarbete och konflikthantering vi bara kan hitta. Vi tror att det är bättre både för dem, för skolan och för samhället om de får med sig gott om positiva erfarenheter av hur konflikter och motsättningar har hanterats.

Det kräver dock en investering

Att införa en ny samarbetskultur mellan elever är inte lätt! Det tar tid, det är ett långsiktigt arbete i flera steg som kräver en del tid, energi och engagemang.

Men vi tror på er, vi tror att ni kan göra det, liksom många skolor innan.

För mer information om pris, leverans och garanti, klicka på knappen

Titta på prisalternativ och vår garanti