Lär eleverna att Bråka Smartare!

Ett  värdegrundsmaterial med lektioner i konflikthantering

Bäste skolpersonal

Som erfarna utbildare inom konflikthantering i skolan är vi stolta att presentera materialet som hjälper er att bygga en god samarbetskultur på skolan, nerifrån och upp.

Låt oss börja med att säga: ni kan skapa en lugnare och tryggare skolmiljö!

Alla skolor kan få en bättre stämning. Alla elever kan bli mer ansvarstagande och konstruktiva. Alla konflikter kan hanteras. Alla lärare kan bidra till detta.

Nu kanske du tänker...

  • Men vår skola har inga problem
  • Vår skola har FÖR MYCKET problem
  • Vissa av våra elever är för ”svåra”
  • Stämningen sitter i väggarna

Ingen tvekan om att de invändningarna har sin giltighet. De kommer till oss också.

Statistik från Friends visar att år 2015 blev 20% av eleverna kränkta av en annan elev.

Med den bakgrunden är en kränkningsfri skola en avlägsen dröm för de flesta.

Men vi är här för att säga att ni kan göra något åt det!

Det är inte ert fel att ni inte haft de bästa verktygen för att jobba med elevernas samarbetsförmåga. I dagens skola springer vi från aktivitet till aktivitet, upptagna från morgon till kväll. Om vi inte är vana vid konflikthantering kan det vara skrämmande och kännas omöjligt. Man kan vara rädd att göra fel och orsaka mer problem än lösningar.

Och erfarenheten visar att fler regler och nya policys inte stoppar problematiken.

Vi behöver ett annat angreppssätt.

Så lägg tvivlet åt sidan en stund och föreställ dig nu en trygg skolmiljö, där eleverna för en konstruktiv dialog med varandra. De uttrycker sina känslor, behov och åsikter med ord istället för med slag. De förstår hur deras eget beteende kan göra situationen värre. De tänker till innan de retar, förstör för eller slår någon annan. De har fått lära sig att leta efter vinna/vinna lösningar.

Detta blir en självförstärkande spiral på skolan när de yngre eleverna kommer upp i åldrarna med nya erfarenheter och verktyg för hur de kan hantera frustration, missnöje och konflikt.

Ja, helt rätt, det tar tid!

Och börjar vi inte når vi aldrig fram. Följ länken så får du veta mer om hur ni bygger en god samarbetskultur på skolan. En miljö där eleverna får med sig de verktyg för samarbete och konflikthantering som de behöver och förtjänar.

Mer info om Bråka Smartare-materialet