Så hjälper du eleverna att lösa sina egna konflikter

Medlingscentrum visar hur du undviker att "stjäla" elevernas konflikter

Hantera konflikter konstruktivt!

Konflikter är viktiga, de är symtom på behov som inte är tillgodosedda. Vi kan lära oss mycket och utvecklas av konflikter, men bara om vi får hantera dem själva. Som skolpersonal är det lätt att ta ett stort ansvar för att hantera elevernas konflikter, men det finns en fallgrop - att man tar över konflikten och hanterar den åt eleverna.

Så undviker du att stjäla konflikter

 • Stoppa konflikten.
 • Om det inte finns tid, eller om eleverna är i stark affekt - pausa situationen och hantera den senare enligt nedan.
 • Var opartisk: bedöm inte situationen utifrån vad du har sett - du har inte hela bilden!
 • Låt båda parterna komma till tals och ge sin version av det som har hänt.
 • Hjälp eleverna så de inte avbryter varandra.
 • Försök få eleverna att utrycka vilka känslor de hade i situationen.
 • Hjälp dem att hitta ett en överenskommelse om hur de vill vara med varandra framöver.

Konflikttjuvens roller

 • Domarrollen
 • Polisrollen
 • Offerrollen
 • Hotelserollen

”Den huvudsakliga skadan vid en konflikt är inte att lagar och regler bryts utan att relationer skadas”

Konflikttjuvsbegreppet myntades på 1970-talet av den Norske kriminologen Niels Christie. Han var en stor förespråkare av den ”reparativa rättvisan”, en strategi där de inblandade i en konflikt själva ansvarar för att reda ut situationen och komma överens om vilken gottgörelse som behövs för att man ska kunna lämna situationen bakom sig.

Vill du ha information om utbildningar i personalledd skolmedling? Klicka på knappen till höger.

Detta är informationssida från Medlingscentrum. Vi har utbildat skolpersonal i konflikthantering och skolmedling sedan 2009. Materialet är utvecklat i samarbete med kuratorer, rektorer och pedagoger och utifrån de erfarenheter vi samlat på oss i vår verksamhet. I nuläget har vi träffat personal från 20% av Stockholms grundskolor samt ett flertal skolor utanför Stockholm.

Mer information på
medlingscentrum.se