När all skolpersonal har ett likartat arbetssätt vid konflikter skapas trygghet både för elever och personal. Elever känner sig rättvist bemötta och lika behandlade av all personal. Personal känner att de har en struktur i ryggen, vågar agera i fler situationer och känner sig trygga med att de har stöd från skolledningen vid konflikthantering. Dessutom känner sig föräldrar trygga med att skicka sina barn till en skola med en tydlig rutin för konflikthantering. Mini-medling är ett konkret verktyg som ger ett gemensamt förhållningssätt.

Medlingscentrums halvdagsutbildning i mini-medling

Om utbildningen

Halvdagsutbildningen ger skolpersonal en fördjupad kunskap i konfliktförståelse samt ett praktiskt lathundsbaserat verktyg för att kunna ta hand om mindre konflikter på skolan. Utbildningen ger också skolan ett gemensamt förhållningssätt kring hur man effektivt möter konflikter på skolan.

Målgrupp

För att få ett gemensamt förhållningssätt i konflikthantering bör all personal på skolan delta i utbildningen.

Förkunskaper

Detta är en grundutbildning och inga förkunskaper krävs.

Omfattning

3,5 timmar

Metod

Utbildningen bygger på interaktion mellan deltagarna och är upplevelsebaserad för bästa inlärning. Vi blandar föreläsning med dialog i mindre grupper och helgrupp. Deltagarna får även träna på att använda guiden för mini-medling i rollspel.

Kostnad

Priset varierar beroende på antalet deltagare och var i landet ni finns. Beställ en automatisk offert via knappen till höger för exakt prisuppgift för just er skola.

Sammanfattning av utbildningens innehåll

  • Konflikthantering i skolan – att hitta ett gemensamt förhållningssätt
  • Konflikttjuvar – vikten av att få äga och hantera sin egen konflikt
  • Att pausa en konflikt
  • Det opartiska förhållningssättet
  • Medlingens grundpelare och vägledande principer
  • Praktisk övning i mini-medling

Mer information

Mer information om personalledd skolmedling finns på Medlingscentrums hemsida.

Mer information om skolmedling finns här

Referenser

Mycket bra och användbar utbildning som jag varmt rekommenderar. Den har ändrat vårt arbete på skolan radikalt.
Utbildningen är pedagogiskt och tydligt upplagd, så oavsett tidigare kunskaper var det lätt för alla att ta till sig både tänkesättet och redskapen och bära med sig något nytt efteråt, tillbaks till skolan.

Hannah Abrahamson, Kurator, Sjöstadsskolan

Medlingscentrum anpassar utbildningspaketen efter den enskilda skolans behov och förutsättningar. Ett plus/ en styrka var att all personal på skolan fick en gemensam grund att stå på, då all personal fick en gemensam heldagsutbildning kring Mini-medling. Redan veckan efter utbildningsdagen så berättade lärare och fritidspersonal att de hade testat Minimedling med gott resultat.

Nicklas Lundberg, Speciallärare, Kristinebergsskolan

En fullkomligt lysande utbildning som använder det snart sagt alla de bästa lärarna och pedagogerna gör med tillägget att Medlingscentrum har skapat en systematik och en begreppsapparat vilken gör att mina medarbetare känner att de fick hjälp att erövra tanke- och arbetssättet. Den gedigna redovisningen av teoribasen i kombination med handfasta, konkreta handlingsplaner är unikt vad gäller hjälp för oss i skolan att lyckas skapa en bra psykosocial miljö.
Besökare på Höglundaskolan frågar idag ofta om eleverna är på ledighet eftersom det råder ett sådant lugn. När Svt var på besök denna termin uttalade de att det var den lugnaste skola de varit på, och det i ett av landets tuffaste områden socioekonomiskt sett med en medelinkomst på 16000 i månaden och med en arbetslöshet hos kvinnorna på 43 %.
Det är vi på skolan som gör jobbet. Tveklöst MEN skolmedling är ett ovärderligt verktyg på vilken skola som helst då det både hanterar uppkomna situationer som att förebygga oönskat beteende och gagna den personliga utvecklingen. Detta då eleverna erbjuds tankeverktyg för att inte hamna i konflikt.

- Peter Fägersten, Rektor, Höglundaskolan i Jordbro

Om Medlingscentrum

Medlingscentrum har sedan 2009 utbildat skolpersonal på över 160 skolor i hela landet.  Utbildningen är utvecklad i samarbete med erfarna kuratorer, rektorer och pedagoger.

Mer information på
medlingscentrum.se