PERSONALLEDD SKOLMEDLING

ETT STRUKURERAT VERKTYG FÖR ATT LÖSA KONFLIKTER I SKOLAN

Personalledd skolmedling är ett strukturerat verktyg för att hantera konflikter - både stora och små. Skolpersonal hjälper eleverna att själva hantera konflikter, de får berätta sin upplevelse för varandra, ta ansvar för sin del i situationen och gemensamt komma fram till en lösning på hur de vill ha det med varandra framöver. Medling följer en tydlig och enkel struktur och bygger på ett opartiskt förhållningssätt från personalen.

Medlingscentrums halvdagsutbildning i minimedling

Om utbildningen

Halvdagsutbildningen ger skolpersonal en fördjupad kunskap i konfliktförståelse samt ett praktiskt lathundsbaserat verktyg för att kunna ta hand om mindre konflikter på skolan. Utbildningen ger också skolan ett gemensamt förhållningssätt kring hur man effektivt möter konflikter på skolan.

Målgrupp

För att få ett gemensamt förhållningssätt i konflikthantering bör all skolpersonal delta i utbildningen.

Förkunskaper

Detta är en grundutbildning och inga förkunskaper krävs.

Omfattning

3,5 timmar

Metod

Utbildningen bygger på interaktion mellan deltagarna och är upplevelsebaserad för bästa inlärning. Vi blandar föreläsning med dialog i mindre grupper och helgrupp. Deltagarna får även träna på att använda guiden för mini-medling i rollspel.

Kostnad

Priset varierar beroende på antalet deltagare och var i landet ni finns. Beställ en automatisk offert via knappen till höger för exakt prisuppgift för just er skola.

Sammanfattning av utbildningens innehåll

  • Konflikthantering i skolan – att hitta ett gemensamt förhållningssätt
  • Konflikttjuvar – vikten av att få äga och hantera sin egen konflikt
  • Att pausa en konflikt
  • Det opartiska förhållningssättet
  • Medlingens grundpelare och vägledande principer
  • Praktisk övning i mini-medling

Elektronisk offert

För att få en exakt prisuppgift på utbildningen för just er skola behöver du bara fylla i några uppgifter i formuläret som dyker upp när du trycker på knappen nedan.

E-offert Mini-medling
8 + 2 =

Mycket bra och användbar utbildning som jag varmt rekommenderar. Den har ändrat vårt arbete på skolan radikalt.
Utbildningen är pedagogiskt och tydligt upplagd, så oavsett tidigare kunskaper var det lätt för alla att ta till sig både tänkesättet och redskapen och bära med sig något nytt efteråt, tillbaks till skolan.

Hannah Abrahamson, Kurator, Sjöstadsskolan

Medlingscentrum anpassar utbildningspaketen efter den enskilda skolans behov och förutsättningar. Ett plus/ en styrka var att all personal på skolan fick en gemensam grund att stå på, då all personal fick en gemensam heldagsutbildning kring Mini-medling. Redan veckan efter utbildningsdagen så berättade lärare och fritidspersonal att de hade testat Minimedling med gott resultat.

Nicklas Lundberg, Speciallärare, Kristinebergsskolan

En fullkomligt lysande utbildning som använder det snart sagt alla de bästa lärarna och pedagogerna gör med tillägget att Medlingscentrum har skapat en systematik och en begreppsapparat vilken gör att mina medarbetare känner att de fick hjälp att erövra tanke- och arbetssättet. Den gedigna redovisningen av teoribasen i kombination med handfasta, konkreta handlingsplaner är unikt vad gäller hjälp för oss i skolan att lyckas skapa en bra psykosocial miljö.
Besökare på Höglundaskolan frågar idag ofta om eleverna är på ledighet eftersom det råder ett sådant lugn. När Svt var på besök denna termin uttalade de att det var den lugnaste skola de varit på, och det i ett av landets tuffaste områden socioekonomiskt sett med en medelinkomst på 16000 i månaden och med en arbetslöshet hos kvinnorna på 43 %.
Det är vi på skolan som gör jobbet. Tveklöst MEN skolmedling är ett ovärderligt verktyg på vilken skola som helst då det både hanterar uppkomna situationer som att förebygga oönskat beteende och gagna den personliga utvecklingen. Detta då eleverna erbjuds tankeverktyg för att inte hamna i konflikt.

- Peter Fägersten, Rektor, Höglundaskolan i Jordbro